Dejtár község

Iskola energetikai korszerűsítése

"Dejtár 304 hrsz-ú (Szondy György Általános Iskola Mikszáth Kálmán Tagiskola) épületének energetikai korszerűsítése" c. projekt

Energetikai korszerűsítés a dejtári közösségi házban

"Dejtári kulturális bemutatótér és közösségi ház épületének energetikai korszerűsítése" c. projekt

Tájékoztató elektronikus ügyintézés lehetőségéről

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: E-ügyintézési tv.) értelmében 2018. január 1-től valamennyi közigazgatási hatósági jogkörrel rendelkező szerv – így a helyi önkormányzat és a polgármesteri hivatal is – a fela

Orvosi rendelő felújítása

"Orvosi rendelő felújítása Dejtár községben" c. projekt

Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása Dejtár községben

A programban a volt TSZ bolt megvásárlása és felújítása történik, majd helyi piacként kerül hasznosításra.

Polgármesteri Hivatal és az Ifjúsági Központ felújítása

"Épületenergetikai fejlesztés Dejtár településen" c. projekt

Tájékoztatás a Helyi Építési Szabályzat módosításáról

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, Civil szervezeteket és Gazdálkodó szervezeteket, Egyházakat, hogy Dejtár Község Önkormányzata a Helyi Építési Szabályzat módosítási anyagának tervezetét partnerségi véleményezésre bocsájtja.

Közbeszerzési terv - 2024

Dejtár Község Önkormányzata 2024. évi közbeszerzési terve.

Tájékoztatás a Településrendezési Eszközök módosításáról

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, Civil szervezeteket és Gazdálkodó szervezeteket, Egyházakat, hogy Dejtár Község Önkormányzata a Településrendezési Eszközök 22. sz. főút megerősítését, párhuzamos kerékpárút építését érintő módosítási anyagának tervezetét partnerségi véleményezésre bocsájtja.

Köszöntjük honlapunkon!

Köszöntjük honlapunkon!

Kedves Látogatók, kedves Falubeliek,

Községünk honlapján hivatali ügyekben az Önkormányzat menüpontban tudnak tájékozódni. Turistáknak A falu menüpontot érdemes böngészni. A korábbi és az aktuális beruházásokról Fejlesztések almenüben kaphatnak információt.

Megosztás

------------
2024 Dejtár Község Önkormányzata • Design by ONDEPU